วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์ขึ้นสำรวจศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

เปิดอ่าน 1283 ครั้ง

ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้รับงบประมาณสร้างศาลากลางจังหวัดบนฝั่งแม่น้ำกก ใกล้สะพานแม่ฟ้าหลวง และบัดนี้ ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ย้ายสำนักงานไปที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่แล้ว   ศาลากลางจังหวัดหลังเดิมที่ตั้งอยู่บนดอยติดกับวัดพระแก้ว จังหวัดได้ยกให้เป็นที่จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ โดยให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ห้องเรียนวัดพระแก้ว ย้ายไปดำเนินการที่ศาลากลางจังหวัดหลังเดิม

วันนี้ (16 สิงหาคม) พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดพระแก้ว พร้อมด้วยพระครูวิมลศิลปกิจ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ขึ้นไปสำรวจอาคารบนศาลากลางจังหวัดหลังเดิม พบว่า ส่วนราชการได้ย้ายสำนักงานไปหมดแล้ว ยังคงมีวัสดุครุภัณฑ์บางส่วน  มีเจ้าหน้าที่ อส. เฝ้ารักษาความปลอดภัย แต่ไม่มีผู้ทำความสะอาด เก็บกวาดสิ่งต่าง ๆ

สภาพอาคาร ห้องต่าง ๆ ยังใช้การได้ดี แต่ต้องใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงให้เป็นห้องเรียนอีกจำนวนมาก เนื่องจากเดิมเป็นสำนักงาน จำต้องแก้ไขอาคารบางส่วนเพื่อให้เป็นห้องจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องประกอบด้วยห้องเรียนไม่น้อยกว่า ๑๒ ห้อง ห้องพักครูอาจารย์ ห้องพักอาจารย์พิเศษ ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ในการนี้ คณะสงฆ์ไม่มีงบประมาณปรับปรุงดังกล่าว คงต้องอาศัยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนช่วย เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีสถานศึกษา สร้างศาสนทายาท สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป