วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผจล.ฝ่ายเผยแผ่เยี่ยมชมการเรียนการสอนของวัดพระธาตุสายเมือง พม่า

เปิดอ่าน 1738 ครั้ง

                    เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว พร้อมด้วยพระมหาเพียรทอง, พระจีระศักดิ์ และคุณวิรัช ศิริจางคพัฒนา ไวยาวัจกร ได้เดินทางไปกราบสักการะพระครูบาแสงหล้า ธมฺมสิริ วัดพระธาตุสายเมือง จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลีและนักธรรมในวัดพระธาตุสายเมือง 
 
                    ในพรรษานี้ วัดพระธาตุสายเมือง มีพระจำพรรษา ๒๐ รูป สามเณร ๕๓ รูป ในภาคเช้า พระภิกษุสามเณรจะเรียนภาษาบาลี และภาคบ่ายเรียนหลักสูตรนักธรรม โดยใช้เเบบเรียนภาษาไทยเขิน  จัดการเรียนการสอนในบริเวณรอบวิหาร เนื่องจากในห้องเรียนไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ ไฟดับบ่อยครั้ง ไม่สามารถเรียนได้

                 พระภิกษุสามเณร มีความวิริยะอุตส่าหะในการเล่าเรียนมาก มีความตั้งใจสูง มีการจับกลุ่มท่องบทเรียนอย่างจริงจัง การจัดการเรียนการสอนยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกหลายประการ เช่นกระดาน โต๊ะเก้าอี้ที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น พระภิกษุสามเณรมีความสนใจที่เรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ขาดแคลนครูผู้สอน ทั้งติดขัดเรื่องความมั่นคง