วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดงาน 30 ปี กพด.

เปิดอ่าน 1250 ครั้ง

                วันนี้ (13 สิงหาคม 2553) กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว โรงเรียวัดฝั่งหมิ่นวิทยา วัดฝั่งหมิ่น  โรงเรียนเวียงชัยพิทยา คณะสงฆ์อำเภอเวียงชัย และโรงเรียนวัดดงชัยวิทยา วัดดงชัย อ.เวียงเชียงรุ้ง ได้ร่วมกันจัดงาน 30 ปีการทรงงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ณ ร.ร.วัดฝั่งหมิ่นวิทยา  โดยมีการจัดแสดงโครงงานของนักเรียน และจัดเสวนา เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา