วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อนุโมทนาบุญเลี้ยงพระ วันที่ 9 สิงหาคม

เปิดอ่าน 964 ครั้ง

         ด้วยห้องเรียนวัดพระแก้ว ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง พุทธศาสตรบัณฑิตกับงานประกันคุณภาพทางการศึกษา ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ โดยได้นิมนต์พระบัณฑิตที่จบการศึกษาจากห้องเรียนวัดพระแก้ว รุ่น ที่ 53, 54, 55 และ 55 จำนวน 122 รูป มาร่วมประชุมสัมมนา และในโอกาสนี้ จึงได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ และพระที่มาประชุมด้วย รวมจำนวน 270 รูป

และได้รับความอุปถัมภ์ภัตตาหารเพลจากหลายท่านดังนี้

   1. พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ถวายทำบุญในโอกาสวันแม่ ประกอบด้วยผัดไทย จำนวน 100 กล่อง และน้ำปานะ จำนวน 200 ขวด

   2. คุณ Peter Brierley และคุณฉันทิพย์ กันทะรส ถวายไก่ย่างและผลไม้
   3. พระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี ประธานพระนิสิตรุ่น 53 ถวายค่าอาหาร 2,000 บาท
  4. พระพิทักษ์พงษ์ โชติธมโม วัดพระแก้ว ถวายค่าอาหาร 2,500 บาท
  5. คุณนิภาพันธ์  พิพัฒน์บัญชา  ถวายไอศกรีม 200 แท่ง
  6. พระครูสมุห์สมชาย  วัดสันป่าก่อ นำแกงแค มาร่วม
  7. พระอธิการสายชล และคณะ วัดร่องปลาขาว นำสลัดผักมาร่วม

   จึงขออนุโมทนา มา ณ โอกาสนี้
   
  พระครูสุธีสุตสุนทร
ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดพระแก้ว