ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการวันกตัญญู มูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒฯ

เปิดอ่าน 1163 ครั้ง

 

กำหนดการ “วันกตัญญู ประจำปี ๒๕๕๓”

มูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย

วันศุกร์ ที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย

******************************

******************************

เวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้รับทุนการศึกษา ลงทะเบียน ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

เวลา ๐๘.๓๐ น. พุทธศาสนิกชนทุกท่าน พร้อมกัน ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

                      - พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป นั่งบนอาสน์สงฆ์

                      - พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และเจ้าคณะภาค ๖

                         ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                     - พิธีกรสงฆ์ กล่าวนำไหว้พระ, อาราธนาศีล ๕

                      - ประธานสงฆ์ให้ศีล

                       - พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และเจ้าคณะภาค ๖

                           จุดธูปเทียนบูชาคุณ หน้ารูปเหมือน พระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ และ

                           บุพการีของวัดพระแก้ว

                        - พิธีกรสงฆ์ อาราธนาพระปริตร

                        - พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์

                        - ทอดผ้าบังสุกุล

                       - ถวายจตุปัจจัย-ไทยทาน แด่พระสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษา

                        - ประธานในพิธี นั่งบนแทนพิธี

                         - ประธานมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์ กล่าวถวายรายงาน และแจ้งวัตถุประสงค์การจัดงาน

                         - ประธานในพิธี กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบทุนการศึกษา

                         - ประธานมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์ กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงาน

                         - พระสงฆ์ทั้ง ๑๐ รูป อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ - สามเณร

เวลา ๑๒.๐๐ น. เชิญผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน

       เป็นเสร็จพิธี