ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพุทธศาสตรบัณฑิตห้องเรียนวัดพระแก้ว

เปิดอ่าน 1155 ครั้ง

                เพื่อให้พุทธศาสตรบัณฑิตที่จบการศึกษาจากห้องเรียนวัดพระแก้ว มจร.วิทยาเขตพะเยา ได้มีโอกาสพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน จึงได้มีมติจัดประชุมพุทธศาสตรบัณฑิตของห้องเรียนวัดพระแก้วทั้งสามรุ่น คือ รุ่น ๕๓ (ซึ่งมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน เป็นประธาน) รุ่น ๕๔ (ซึ่งมีพระอธิการสายชล เขมจาโร วัดร่องปลาค้าว เป็นประธาน) และรุ่น ๕๕ (ซึ่งมีพระครูวิชัยพัฒนบวร วัดบ้านร่อง เป็นประธาน) ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว เวลา ๐๙.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

                จึงขอนิมนต์พุทธศาสตรบัณฑิตห้องเรียนวัดพระแก้ว ประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

 

 


ขัดข้องประการใด กรุณาติดต่อ พระพรศักดิ์ โทร. 089-6345467