ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญคณะศรัทธาวัดพระแก้วถ่ายรูปร่วมกัน

เปิดอ่าน 1088 ครั้ง

ด้วยพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ได้มีนโยบายถ่ายรูปพระภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกาของวัดพระแก้ว ในช่วงเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี เพื่อแจกจ่ายและเป็นประวัติศาสตร์ของวัด

ในปีนี้ กำหนดถ่ายรูปร่วมกันในวันธัมมสวนะหน้า คือวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 หลังจากพิธีการวันพระที่ศาลาการเปรียญเรียบร้อยแล้ว ถ่ายที่หน้าอาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

จึงขอเชิญอุบาสกอุบาสิกาวัดพระแก้วทุกท่านร่วมถ่ายรูปโดยพร้อมเพรียงกัน จะแต่งชุดขาว หรือ "ชุดงาม" ก็ได้