วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจกสติกเกอร์ชมรมสวดมนต์วันเสาร์

เปิดอ่าน 991 ครั้ง

                          ด้วยพระครูสุธีสุตสุนทร ประธานดำเนินการโครงการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ ได้จัดทำสติกเกอร์ใส สำหรับสมาชิกสวดมนต์สวดมนต์วันเสาร์ทุกท่าน

                             หากท่านใดมีความประสงค์รับสติกเกอร์ เชิญไปรับได้ที่พระครูสุธี ฯ