วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระอุโบสถวัดพระแก้ว เปิดตามปกติแล้ว

เปิดอ่าน 1548 ครั้ง

                   สืบเนื่องจากวัดพระแก้ว ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และได้ปิดชั่วคราวเป็นเวลา 3 เดือนนั้น  บัดนี้ ได้บูรณะเสร็จสิ้นและได้เปิดให้สาธุชนเยี่ยมชมกราบไหว้บูชาตามปกติแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   อนึ่งพระอุโบสถวัดพระแก้ว เป็นศิลปะล้านนา สร้างในคติความเชื่อว่า เป็นรูปร่างแม่ไก่กกไข่ ซึ่งให้ความอบอุ่นคุ้มครอง บ่มเพาะให้ผู้ได้เข้าไปมีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน