ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนพระพรรษากาล 53

เปิดอ่าน 1051 ครั้ง

ในพรรษากาล 2553 นี้ มีพระภิกษุจำพรรษา ณ วัดพระแก้วทั้งสิ้น  18 รูป สามเณร 116 รูป