วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดพระแก้วส่งพระนิสิตไปจำพรรษาวัดบ้านน้ำลัด

เปิดอ่าน 1168 ครั้ง

                  ด้วยวัดบ้านน้ำลัด บ้านน้ำลัด ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นวัดที่พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ได้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้น ขาดแคลนพระสงฆ์จำพรรษา พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร จึงให้ห้องเรียนวัดพระแก้ว รับสมัครพระนิสิตอาสาไปจำพรรษา ณ วัดน้ำลัดดังกล่าว จำนวน ๓ รูป

                 วัดน้ำลัด อยู่บ้านน้ำลัด ใกล้สะพ้านแม่ฟ้าหลวง ใกล้ศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ แม้จะอยู่ใกล้เมือง แต่พุทธศาสนิกชนยังไม่มั่นคง มีผู้นับถือศาสนาอื่นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับวัดขาดแคลนพระที่เป็นผู้นำ ทำให้ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

                 ในการนี้ จึงใคร่เชิญชวนพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย หรือท่านที่ทราบ ได้ไปถวายความอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาในวัดน้ำลัด เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบไป