วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการวัดและมูลนิธิ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๕๓

เปิดอ่าน 1061 ครั้ง

คณะกรรมการวัดพระแก้ว และคณะกรรมการมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ได้ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดพระแก้ว โดยมีเรื่องที่แจ้งเพื่อทราบและพิจารณาในที่ประชุม ดังนี้

   ๑. กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๓ สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ขอรับพระราชทาน ทอดถวายวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
   ๒. กำหนดจัดงานวันกตัญญูประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓
   ๓. การเก็บรักษาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและที่ธรณีสงฆ์ของวัด ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒๕๕๒)
    ๔. การแต่งตั้งไวยาวัจกร และการเเบ่งความรับผิดชอบของไวยาวัจกร
    ๕. สถานะการเงินของวัด ฯ
    ๖.
แถลงงบการเงินของมูลนิธิ ฯ