ข่าวประชาสัมพันธ์

"กฐินพระราชทาน" ปี ๒๕๕๓

เปิดอ่าน 1195 ครั้ง

            พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคม ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๓ มาทอดถวาย ณ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย  กำหนดวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

            จึงเจริญพรมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน