ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดจัดงาน "วันกตัญญู"ปี 2553

เปิดอ่าน 1021 ครั้ง

คณะกรรมการมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์ และคณะกรรมการวัดพระแก้ว ได้มติในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่จะจัดงาน "วันกตัญญู" ปี ๒๕๕๓ ในวันศุกร์ที ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายหลวงพ่อพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว บูรพาจารย์ และอุบาสกอุบาสิกาวัดพระแก้ว ที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว

ทั้งนี้ จะได้นำดอกผลของมูลนิธิ ฯ แจกเป็นทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ เหมือนเช่นที่ปฏิบัติมาทุกปี พร้อมกันนี้ จะได้เชิญชวนเจ้าของทุนนิธิทุกท่าน ที่ได้ตั้งกองทุนไว้ในมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ได้เพิ่มทุนในวันดังกล่าวด้วย

จึงเรียน/เจริญพรมาเพื่อทราบ

พระครูสุธีสุตสุนทร
ผจล.ฝ่ายเผยแผ่