วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดพระแก้วแต่งตั้งไวยาวัจกร ๔ คน

เปิดอ่าน 1076 ครั้ง

ด้วยวัดพระแก้ว เป็นวัดใหญ่ภารกิจเกี่ยวกับการศาสนสมบัติและกิจการอื่นมาก จำเป็นต้องมีไวยาวัจกรหลายคน เพื่อให้เพียงพอแก่ปริมาณงาน

พระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จึงได้มีคำสั่งวัดพระแก้ว ที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งไวยาวัจกร  ประกอบด้วย

      ๑. นายวิจิต จันทเลิศ                อายุ ๘๓ ปี  เป็นไวยาวัจกร คนที่ ๑
      ๒. นายวิรัช  ศิริจางคพัฒนา       อายุ ๖๙ ปี   เป็นไวยาวัจกร  คนที่ ๒
      ๓. นายโชคชัย ภูธร                  อายุ ๔๐ ปี  เป็นไวยาวัจกร  คนที่ ๓
      ๔. นายเจริญฤทธิ์  สิริ               อายุ ๔๓ ปี  เป็นไวยาวัจกร  คนที่ ๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(คนที่ ๑ - ๒ เกี่ยวกับงานของวัด คนที่ ๓ เกี่ยวกับงานของโรงเรียน และคนที่ ๔ เกี่ยวกับงานของเจ้าคณะภาค)