วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว เชิญร่วมถวายร่มพระ

เปิดอ่าน 1223 ครั้ง

ชมรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์วัดพระแก้ว เชียงราย ปรารภบุญเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา จึงได้ชักชวนกันสร้างร่มถวายพระสงฆ์สามเณรที่เดินทางมาศึกษาเล่าเรียนที่ มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว จำนวน ๒๕๐ คัน คันละ ๘๕ บาท โดยได้ให้โรงงานทำร่มดำเนินการจัดทำขึ้น
ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงวันเข้าพรรษา ส่วนกำหนดวันถวาย จะได้แจ้งอีกครั้งหนึ่ง

การถวายร่มดังกล่าว เป็นการทำบุญตามกาล ปกติชาวพุทธไทย นิยมถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนเข้าพรรษา ซึ่งทั้งสองอย่างเริ่มมีความจำเป็นน้อยลงในยุคปัจจุบัน แต่พระสงฆ์สามเณรมีความต้องการใช้ร่มในการเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน นับเป็นทำบุญที่ประกอบด้วยปัญญาญาณสัมปยุตต์ ที่จะมีพลานิสงส์มากตามหลักพระพุทธศาสนา

ท่านใดมีศรัทธาร่วมทำบุญ ขอเชิญบริจาคได้ที่ พระครูสุธีสุตสุนทร โทร 089-429 6255
                                 หรือโอนผ่านบัญชีของวัดพระแก้ว เลขที่บัญชี 359 -0-18633-8
                                                              ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุน
                                                              ชื่อบัญชี  ห้องเรียนวัดพระแก้ว
                                 หรือบัญชี พระครูสุธีสุตสุนทร
                                               เลขที่ 539-0-15246-8
                                               ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุน