ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการผ้าป่า พระราชรัตนรังษี

เปิดอ่าน 1218 ครั้ง

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553
เวลา 12.30 น. พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี พร้อมพระสงฆ์ 3 รูป พุทธศาสนิกชน 66 คน เดินทางถึงสนามบินเชียงราย
เวลา 13.00 น. คณะผ้าป่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว
เวลา 13.00 น. ถวายผ้าป่า เป็นกองทุนการศึกษา โครงการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เฉลิมฉลอง 750 ปีเมืองเชียงราย 
เวลา 15.00 น. เดินทางไปวัดมิ่งเมือง ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปธรรมราชา
เวลา 16.30 น. เดินทางไปวัดพระธาตุดอยตุง พัก ณ วัดพระธาตุดอยตุง สวดมนต์ปฎิบัติธรรมทั้งคืน

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553
  เวลา 08.00 น.เดินทางไปนมัสการพระธาตุจอมจัน อ.แม่จัน
  เวลา 10.00 น. นมัสการพระธาตุผาเงา หลวงพ่อผาเงา ณ วัดพระธาตุผาเงา ฉันภัตตาหารเพล
  เวลา 13.00 น.  นมัสการวัดเจดีย์หลวง วัดป่าสัก และวัดพระธาตุจอมกิตติ
  เวลา 20.00 น. เดินทางมาสนามบินเชียงราย 
  เวลา 21.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ขอเชิญพระพุทธศาสนิกชน ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว และทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญ