วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน พระธรรมราชานุวัตร

เปิดอ่าน 0 ครั้ง

กําหนดวันบําเพ็ญกุศลศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสุสโน ป.ธ. 5) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 5

ณ ศาลาบําเพ็ญกุศลอนุสรณ์ เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น ๒ วัดพระแก้ว ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

(๑) พิธีบําเพ็ญกุศลสัตตมวาร ครบ ๗ วัน วันพุธที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๔ (๑๑ เหนือ)

(๒) พิธีบําเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๐ (๑๒ เหนือ)

(๓) พิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่ํา เดือน ๑๒ (ยี่ เหนือ)