วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑

เปิดอ่าน 1204 ครั้ง

 วัดพระแก้ว ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย-โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 
จะจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๒๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา กำหนดพิธีบรรพชาในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ื่ ๑-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ติดต่อสอบถามรายรละเอียด และสมัครได้ที่ วัดพระแก้ว เชียงราย 
โทรศัพท์ (053) 718-535, 089-8513530, 089-9525056