วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เปิดอ่าน 1092 ครั้ง

ขอเชิญโดยเสด็จพระราชกุศล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน)
นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวาย

ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ในวันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๐น.

จึงขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเสด็จพระราชกุศลพร้อมเพรียงกัน
ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ด้วย

**********************