วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธี ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่๓

เปิดอ่าน 1345 ครั้ง

 ขอเชิญร่วมพิธี 
                   
                   ธรรมยาตราเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง ปีที่ ๓
                                  ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๕๖

ณ โรงเรียนมานิตวิทยา วัดห้วยไคร้ใหม่ ถึงวัดพระธาตุดอยตุง
   
                  ** เพื่อเป็นพุทธบูชา
                  ** เพื่อเฉลิมพระเีกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๖
         
                               เวลา ๐๕.๓๐ น. เริ่มพิธี
                               เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันเช้าและรับประทานอาหารเช้า
                               เวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มเดินธรรมยาตรา


                 *** มีเกียรติบัตรมอบให้ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ