วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมทำบุญ สตมวาร (๑๐๐ วัน) คุณแม่อมรา มุนิกานนท์

เปิดอ่าน 1242 ครั้ง

           กำหนดการทำบุญสตมวาร (๑๐๐ วัน) ของคุณแม่อมรา มุนิกานนท์
              ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย
                                         ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

                                                      ******

เวลา ๐๙.๓๐ น.  คณะศรัทธาวัดพระแก้ว คณะญาติ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน
                          ณ อาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย
เวลา  ๑๐.๐๐ น.  พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๓๐ รูป พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี
                           ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ตามลำดับ
เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ๑๘๐ รูป
เวลา  ๑๑.๓๐ น.  ผู้ร่วมงานทุกท่าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
              
                                                     เสร็จพิธี