วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบธรรมสนามหวง วัดพระแก้วเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖

เปิดอ่าน 1597 ครั้ง

สนามสอบวัดพระแก้วเชียงราย


นักธรรมชั้นโท - เอก
 

กำหนดสอบวันที่ ๑๙ - ๒๐ - ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ตรงกับวันอังคาร - พุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ (แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร

วัดพระแก้ว เป็นสนามสอบแห่งที่ ๑ ของจังหวัด มีผู้สอบจากอำเภอเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่ลาว สอบนักธรรมชั้นโทและเอก