วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุตรหลานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2555

เปิดอ่าน 2022 ครั้ง

 วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2555 หลักฐานการสมัครประกอบด้วย รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ ใบสำคัญเกิด ใบแสดงผลการเรียน

กำหนดบรรพชา วันที่ 1 -10 เมษายน 2555