วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบนักธรรมชั้นตรี ณ วัดพระแก้ว

เปิดอ่าน 2646 ครั้ง

                         แม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๕๔ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๖ -๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ และคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงราย กำหนดจัดสอบ ณ สนามสอบวัดพระแก้ว มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น ๘๖ รูป