วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียนภาษาล้านนา ณ ห้องเรียนวัดพระแก้ว

เปิดอ่าน 2628 ครั้ง

                            ห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา กำหนดเปิดเรียนโครงการสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา ณ ห้องเรียนวัดพระแก้ว บนดอยจำปี (ศาลากลางหลังเดิม) วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554 ขณะนี้กำลังรับสมัคร สนใจติดต่อได้ที่ 053-715876 053 717055