วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงธรรมเทศนาพรรษากาล 2554

เปิดอ่าน 2604 ครั้ง

ตารางแสดงพระธรรมเทศนา พ.ศ.2554

ของพระสงฆ์วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย

ในพรรษากาล ระหว่างกรกฎาคม ถึง ตุลาคม

 

  

วัน ที่ เดือน

ข้างขึ้น/ช้างแรม

พระธรรมกถึกภาคเช้า

พระธรรมกถึกภาคบ่าย

หมายเหตุ

ศุกร์ 15 กรกฎาคม

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10/8

พระธรรมราชานุวัตร

พระครูวินัยธรอดุลย์

อาสาฬหบูชา

เสาร์ 23 ก.ค.

แรม 8 ค่ำ เดือน 10/8

พระครูพิพัฒนรัตนพงศ์

พระครูรัตนปริยัติยาทร

 

เสาร์ 30 ก.ค.

แรม 15 ค่ำ เดือน 10/8

พระครูศรีรัตนากร

พระมหาบุญเหลือ

 

อาทิตย์ 7 ส.ค.

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11/9

พระครูสุธีสุตสุนทร

พระครูศรีรัตนากร

 

อาทิตย์ 14 ส.ค.

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11/9

พระครูรัตนปริยัติยาทร

พระครูสังฆรักษ์พิทักษ์พงษ์

 

จันทร์ 22 ส.ค.

แรม 8 ค่ำ เดือน 11/9

พระมหาเพียรทอง

พระจำรัส

 

อาทิตย์ 28 ส.ค.

แรม 14 เดือน 11/9

พระครูวินัยธรอดุลย์

พระทศพล

 

จันทร์ 5 ก.ย.

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12/10

พระครูสังฆรักษ์พิทักษ์พงษ์

พระเทพณรงค์

 

จันทร์ 12 ก.ย.

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12/10

พระมหาบุญเหลือ

พระครูพิพัฒนรัตนพงศ์

ปุพพเปตพลี

อังคาร 20 ก.ย.

แรม 8 ค่ำ เดือน 12/10

พระทศพล

พระอนุสิทธิ์

 

อังคาร 27 ก.ย.

แรม 15 เดือน 12/10

พระเทพณรงค์

พระจำรัส

 

พุธ 5 ตุลาคม

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1/11

พระจำรัส

พระมหาบุญเหลือ

 

พุธ 12 ตุลาคม

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1/11

พระอนุสิทธิ์

พระครูวินัยธรอดุลย์

เป็งปุ๊ด

         

หมายเหตุ      ภาคเช้า เทศน์เป็นภาษาไทย ไม่เกิน 20 นาที เริ่มสวดมนต์ทำวัตร เวลา 06.30 
                     ภาคบ่าย เทศน์ทำนองพื้นเมือง พรรษา 2554 เรื่องสามาวดี