วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา (ตั๋วเมือง)

เปิดอ่าน 2864 ครั้ง

ห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา กำลังเปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา เพื่อเรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนา ในโครงการเปิดสอนภาษาและวรรณกรรมล้านนา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 เป็นหลักสูตร 40 ชั่วโมง ระดับอ่านออก เขียนได้ แต่งค่าวเป็น เรียนทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจสมัครได้ที่ห้องเรียนวัดพระก้ว (บนดอยจำปี) โทร 053-717055 โทรสาร 053-715876 เปิดทำการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ค่าเรียนเพียง 500 บาทตลอดหลักสูตร