วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง)

เปิดอ่าน 2091 ครั้ง

              มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว วิทยาเขตพะเยา กำลังรับสมัครพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและพื้นฐานความรู้ เรียนภาษาล้านนา (ตั๋วเมือง)และวรรณกรรมล้านนา ในระดับอ่านออก เขียนได้ ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง เรียนทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 16.00 -18.00 น. เริ่มเรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2554  ค่าเรียน 500 บาท ตลอดหลักสูตร

             รับจำนวนจำกัด รีบสมัครด่วน

             สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องเรียนวัดพระแก้ว บนดอยจำปี (ศาลากลางหลังเดิม) โทร 053-717055 โทรสาร 053-715876