วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานวิสาขบูชา

เปิดอ่าน 1909 ครั้ง

เนื่องในงานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2554 วัดพระแก้วได้จัดกิจกรรมหลายประการ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เจริญกุศลบำเพ็ญบุญ

1. นิทรรศการ เนื่องในวันวิสาขบูชา จัดหน้าห้องวัตถุมงคล  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2554

2. กิจกรรม สอบทบทวนความรู้เรื่องพุทธประวัติระดับต้น สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้จัดทำคำถามเกี่ยวกับพุทธประวัติ จำนวน 50 ข้อ เพื่อผู้สนใจ ร่วมทดสอบ ท่านที่สอบได้ 70 % คือถูก 35 ข้อขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร และรางวัล ท่านที่ตอบถูกไม่ถึง 70 %  ก็ได้รับรางวัลเช่นกัน พร้อมทั้งสามารถทำข้อสอบอีกกี่ครั้งก็ได้

3. โรงทานนำชา-กาแฟ  ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ได้ร่วมกันทำโรงทาน เลี้ยงน้ำชา - กาแฟ แก่พุทธศาสนิกชนที่มาไหว้พระบำเพ็ญบุญ ในวันวิสาขบูชาที่วัดพระแก้ว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 ณ หน้าหอพระหยก

นอกจากนี้ กิจกรรมวันวิสาขบูชา ก็จัดตามปกติ กล่าวคือ
     ภาคเช้า 06.30 น. สวดมนต์ทำวัตร ตักบาตร ฟังธรรม ณ ศาลาการเปรียญ
     ภาคค่ำ  18.30 น. สวดมนต์ปฏิบัติธรรม ณ พระอุโบสถ (มีหนังสือสวดมนต์บริการ)
                  19.30 น. เวียนเทียน

     ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมสร้างกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน