วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์ศรีลังกา ๕๐ รูปศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย

เปิดอ่าน 2064 ครั้ง

                              พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้อำนวยการห้องเรียนวัดพระแก้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปิดเผยว่า คณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกา โดยการนำของพระศีวลี เลขานุการวัดไทยศรีลังกา กรุงโคลัมโบ กำหนดนำพระสงฆ์ระดับผู้บริหารวัดจากประเทศศรีลังกา จำนวน ๕๐ รูป มาศึกษาดูงานด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ พระสงฆ์ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีพระมหาเถระที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของรัฐสภาศรีลังกาด้วย ๒ รูป

                              คณะสงฆ์ศรีลังกา มีความสนใจในเรื่องการจัดวัดเป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในการนี้ จึงได้จัดให้ศึกษาดูงานและพำนัก ณ วัดพระธาตุผาเงา ในคืนวันที่ ๒๕ เมษายน เพื่อศึกษาการจัดการของวัดพระธาตุผาเงา และจะเดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระแก้ว ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔