วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดพระแก้ว จัดทำบุญพิเศษวันที่ 15 และ 16 เมษายน

เปิดอ่าน 2049 ครั้ง

                             ด้วยวันที่ 15 เมษายน เป็นวันมหาวัน คณะศรัทธาวัดพระแก้ว จึงจะจัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน และรดน้ำขอพรพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาส  ทั้งนี้ จะงดกิจกรรมวันพระของวันที่ 18 เมษายน 2554

                              กิจกรรมในวันที่ 15 เมษายน จะเริ่มในเวลา 06.30 น. เหมือนวันพระปกติ มีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า สวดมาติกาบังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้บรรพชน ฟังเทศนา จากนั้น จะรดน้ำขอพรพระมหาเถระ  สำหรับท่านที่จะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ขอท่านได้เขียนชื่อของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อพระสงฆ์จะสวดมาติกาบังสุกุลตามประเพณีด้วย

                               สำหรับวันเสาร์ที่ 16 เมษายน ชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ก็จัดพิธีสวดมนต์บทปุพพเปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนเช่นเดียวกัน ขอเชิญสมาชิกนำอัฐิ หรือรูปของบรรพบุรุษมาร่วมพิธีสวดมนต์ด้วย ในเวลา 18.30 น. - 20.00 น.

                                จึงเจริญพรเพื่อร่วมกิจกรรมในวันเวลาที่ท่านสะดวก