วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาพุทธศรีลังการ่างแผน สกัดพระสงฆ์ลาสิกขา

เปิดอ่าน 1579 ครั้ง

สภาพุทธศรีลังการ่างแผน สกัดพระสงฆ์ลาสิกขา

• ศรีลังกา
: เมื่อเร็วๆนี้ “จากัท สุมาธิพลา” ประธานสภาพุทธศาสนิกชน แห่งศรีลังกา กล่าวว่า ทางสภาฯได้ร่างแผนการป้องกันสถานการณ์อันน่าสลดใจ ที่บรรดาพระภิกษุสงฆ์พากันลาสิกขา โดยชี้ให้เห็นถึงสาเหตุสำคัญหลายอย่างที่นำไปสู่เรื่องนี้ และหนึ่งในนั้นก็คือ การสึกเพื่อกลับไปดูแลบิดา มารดา ดังนั้น สภาฯจึงได้วางแผนที่จะนำระบบการดูแลบิดามารดาของพระสงฆ์มาใช้

“พระบางรูปคิดที่จะลาสิกขา เพราะการศึกษาของสงฆ์ในประเทศ ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นระบบ มีจุดอ่อนหลายอย่างในระบบการศึกษาของโรงเรียนสงฆ์ จึงทำให้จำนวนพระภิกษุลาสิกขามากขึ้นในแต่ละปี” ประธานสภาฯ กล่าวและเสนอว่า เพื่อเป็นการปกป้องรักษาพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ศรีลังกา ขั้นแรก รัฐบาลควรจัดให้มีการบวชสามเณรเป็นประจำทุกปี ขั้นที่สอง รัฐและประชาชนมีหน้าที่ต้องดูแลสามเณรเหล่านี้ ให้ได้รับการศึกษาจากเหล่าครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียง

(จาก Daily News)