วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดพระแก้วจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เปิดอ่าน 1391 ครั้ง

วัดพระแก้วร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 1-10 เมษายน 2554

                      พระครูศรีรัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา เจริญพรว่า วัดพระแก้ว ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ 18 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2554 รวม 10 วัน ณ วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจริยธรรม เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น โดยเปิดรับสมัครเยาวชนชาย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 12 ปี ขึ้นไป รับจำนวน 184 คน กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 30-31มีนาคม 2554 จัดประชุม รายงานตัว และทำการฝึกซ้อมพิธีบรรพชา สำหรับวันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 07.59น.เริ่มพิธีปลงผมนาค และประกอบพิธีบวชนาค

             ติดต่อสอบถามที่โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว โทรศัพท์ 053- 718535