วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีเดินขึ้นพระธาตุดอยตุง

เปิดอ่าน 1423 ครั้ง

                             พระครูสุธีสุตสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เจริญพรว่า วันที่ 18 มีนาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เหนือ เป็นวันเดินขึ้นพระธาตุดอยตุงประจำปีของล้านนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันดังกล่าว พุทธศาสนิกชน กำหนดพร้อมกันที่วัดศาลาเชิงดอย ในเวลา 12.00 น. และจะเดินจาริกขึ้นพระธาตุดอยตุง ประมาณ 12.30 น.

                            พักในวัดพระธาตุดอยตุง 1 คืน ในวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 6 จะมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมเดินขึ้นพระธาตุ จากนั้นจะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปี

                             จึงขอเจริญพร พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสร้างกุศลด้วยกัน

                            อนึ่ง วัดพระธาตุดอยตุง ได้จัดรถรับส่งไว้บริการท่านที่ไม่สามารถเดินขึ้นได้ พร้อมทั้งรถส่งกลับมาที่วัดศาลาเชิงดอยด้วย