วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดพระแก้ว เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่สมร ลิมปกาญจนรัตน์

เปิดอ่าน 1297 ครั้ง

                 ด้วยแม่สมร ลิมปกาญจนรัตน์ อายุ 85 ปี ศรัทธาวัดพระแก้ว ได้ถึงแก่กรรม และลูกหลานญาติมิตร ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมิ่งเมือง อ.เมืองเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2554

                   ในคืนวันที่ 9 มีนาคม 2554 คณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดพระแก้ว พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิพุทธิวงศ์วิวัฒน์ โดยการนำของพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และฟังพระธรรมเทศนา โดยอาราธนาคณะสงฆ์วัดศรีเกิด 4 รูป สวดพระอภิธรรม และพระครูสิริกิจจาทร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด เป็นองค์แสดงธรรมเทศนา

                    อนึ่ง ลูกหลานญาติมิตรจะตั้งศพคุณแม่สมร เพื่อบำเพ็ญกุศลจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554