วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว รับสมัครพระนิสิตและคฤหัสถ์ศึกษาระดับปริญญาตรี

เปิดอ่าน 3059 ครั้ง

โครงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย กำลังรับสมัครพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต  3 สาขาวิชา คือ สาขาพระพุทธศาสนา (สังกัดคณะพุทธศาสตร์ ) สาขาการบริหารรัฐกิจ (สังกัดคณะสังคมศาสตร์) และสาขาการสอนภาษาอังกฤษ (เฉพาะพระภิกษุสามเณร สังกัดคณะครุศาสตร์)

สำหรับพระภิกษุสามเณร จัดเรียนในวันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ส่วนคฤหัสถ์ จัดเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.30 น.

ผู้สนใจ ขอเชิญสมัครได้ที่ มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม บนดอยจำปี หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 053-715876 , 053-717034 และ 089-429-6255