วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พลตรีวิศิษฐ แจ้งประจักษ์และคณะ สร้างฉัตรถวายพระหยกเชียงราย

เปิดอ่าน 1496 ครั้ง

                        วันนี้ (9 มีนาคม 2554) เมื่อเวลา 13.00 น. พลตรีวิศิษฐ แจ้งประจักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และคณะญาติมิตร ได้มีจิตศรัทธา สร้างฉัตรประดับด้วยคริสตัล 9 ชั้น มาประดิษฐานเหนือพระเศียรของพระพุทธรัตนากร นวุติวัสสานุสรณ์มงคล หรือพระหยกเชียงราย ณ หอพระหยก วัดพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย  โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสและคณะพระสงฆ์วัดพระแก้ว เป็นผู้รับถวาย  พร้อมกันนี้ คณะเจ้าภาพได้ปวารณาจะสร้างโคมไฟ จำนวน 4 โคม มาประดับในหอพระหยกด้วย

                       คณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดพระแก้ว จึงขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านเจ้าภาพมา ณ โอกาสนี้