วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือวัดประสบอัคคีภัย

เปิดอ่าน 1061 ครั้ง

ด้วยกุฏิไม้เก่าแก่อายุร่วม ๓๐ ปีของวัดหัตถีวนาราม บ้านโป่งช้าง ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ประสบอัคคีภัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อคืนวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  กุฏิดังกล่าวเป็นกุฏิหลักของวัด เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสามเณร ทั้งเจ้าอาวาส คือ พระครูวิสิฐธรรมทิน (อายุ ๗๕ พรรษา ๓๐) เป็นพระมหาเถระที่จบการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิตจาก มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว เป็นผู้ขวนขวายในการศึกษา แม้จะมีอายุพรรษามาก ก็มีความวิริยะอุตสาหะจนจบการศึกษา ทั้งยังช่วยงานกิจการของคณะสงฆ์เชียงราย และของห้องเรียนวัดพระแก้ว ด้วยดีเสมอมา

                                 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และพระนิสิต นักศึกษาห้องเรียนวัดพระแก้ว จึงมีจิตศรัทธาจะรวบรวมจตุปัจจัยไปสมทบเพื่อเตรียมก่อสร้างกุฏิสงฆ์หลังใหม่ โดยกำหนดถวายในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดหัตถีวนาราม

                                  จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญ ได้โดย

                              ๑. บริจาคผ่าน มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว โทร. ๐๕๓ - ๗๑๕ ๘๗๖
                              ๒. บริจาคผ่าน พระครูสุธีสุตสุนทร ผอ.ห้องเรียน   โทร ๐๘๙ ๔๒๘ ๖๒๕๕
                              ๓. โอนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย   สาขาเชียงราย
                                    ชื่อบัญชี  วัดพระแก้ว
                                    เลขที่    315-2-45674-9