วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รถรับส่งจากวัดพระแก้ว ไปเชียงแสน

เปิดอ่าน 1058 ครั้ง

                                  ตามที่ มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว จะนำนักศึกษาห้องเรียนวัดพระแก้ว และชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ไปสวดมนต์ไหว้พระ ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ อุทยานประวัติศาสตร์เชียงแสน ในวันมาฆบูชาที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และเปิดให้สมาชิกที่ประสงค์จะเดินทางโดยรถบัสจากวัดพระแก้ว ไปเชียงแสน ได้ลงชื่อที่คุณวิรัช ศิริจางคพัฒนา นั้น บัดนี้ มีผู้ลงชื่อจำนวนเกือบ ๘๐ ท่านแล้ว จึงได้จัดรถไว้ ๒ คัน เป็นรถจากเทศบาลนครเชียงราย  ถ้าท่านต้องการร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อ ขอท่านได้นำรถไปด้วยตัวท่านเอง  หรือมาพร้อมกันที่วัดพระแก้ว เพื่อร่วมกับท่านอื่น ๆ เดินทางไปร่วมกันได้  

                                ที่วัดพระแก้ว ในวันที่ ๑๘ จะมีพิธีทำบุญวันพระ วันมาฆบูชาโดยปกติ คือ เริ่มพิธีทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร ในเวลา ๐๖.๓๐ น. จากนั้น ทางวัดจะเลี้ยงข้าวต้มเป็นอาหารเช้า แก่ผู้ร่วมพิธี ทานข้าวต้มเสร็จ ก็สามารถขึ้นรถไปทำกิจกรรมที่เชียงแสนต่อได้เลย

                          จึงเจริญพรเพื่อทราบ