วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือจากผู้ร่วมสวดมนต์วันเสาร์

เปิดอ่าน 995 ครั้ง

                  เพื่อให้โครงการสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ได้อำนวยประโยชน์แก่มวลสมาชิกผู้มาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกท่าน วัดพระแก้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่าน ดังนี้

                  ๑. การจอดรถ   ขอช่วยจอดด้านในของวัด ถนนทางขึ้นที่ติดกับหอพระหยก จนถึงหน้าอาคารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ให้เต็มก่อน ค่อยมาจอดหน้าศาลาการเปรียญ เพื่อไม่ให้หน้าศาลาการเปรียญแน่นเกินไป
                    กรุณาตรวจสอบการล๊อกรถ ทรัพย์สินที่มีค่า เป็นต้น ให้เรียบร้อย หากสูญหาย ทางวัดไม่อาจรับผิดชอบได้  ไม่พึงประมาทในทรัพย์สิน แม้ในวัด ก็อาจมีผู้ประสงค์ร้ายโจรกรรมได้

                 ๒. โทรศัพท์   ขอท่านปิดโทรศัพท์ หรือตั้งระบบสั่น แทนการเปิดเสียงตามปกติ เพราะอาจรบกวนสมาธิของท่านอื่น ๆ

                 ๓. การบริจาค  วัดพระแก้ว โดยนโยบายของเจ้าอาวาส ประสงค์ให้กิจกรรมของวัดเป็นกิจกรรมที่ไม่เสียเงิน ไม่มีเรี่ยไร  หากประสงค์ทำบุญ ให้บริจาคในตู้บริจาค มิให้นำซองผ้าป่า ซองกฐิน    หรือบอกบุญอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส หรือผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมาย (ในกรณีสวดมนต์วันเสาร์ ต้องผ่านพระครูสุธีสุตสุนทร)

                  จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ

                   พระครูสุธีสุตสุนทร
               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว