วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมพระราชทานเพลิงศพพระครูอุดมปัญญารัตน์ วัดร่องเผียว

เปิดอ่าน 1106 ครั้ง

                          พระครูอุดมปัญญารัตน์  (ประเสริฐ  อธิปญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดร่องเผียว ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย อายุ ๔๓ พรรษา ๒๓ ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ คณะสงฆ์ตำบลห้วยสัก และศรัทธาประชาชน กำหนดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุชั่วคราววัดร่องเผียว ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
                          วันที่ ๑๒ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมฟังเทศน์ ทุกคืน 

                         พระครูอุดมปัญญารัตน์ เป็นพระนักพัฒนา นักทำงานที่โดดเด่นในจังหวัดเชียงราย บรรพชามาตั้งแต่อายุเพียง ๑๒ ปี มีความสามารถมากมาย โดยเฉพาะการช่วยเหลือเตรียมงานวัดต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรม เช่น เครื่องเสียง ทำเอกสารต่าง ๆ จัดพิธี เป็นต้น  ในด้านคณะสงฆ์ ท่านเป็นพระที่มีน้ำใจสูงส่ง มีงานคณะสงฆ์ที่ใด ท่านต้องไปเตรียมงาน จัดงานให้ทุกครั้ง

                       เป็นพระที่สนใจในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งที่เรียนด้วยตนเอง เช่น การประกอบเครื่องเสียง ประกอบคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบ เรียนภาษาอังกฤษ ท่านเป็นพุทธศาสตรบัณฑิตรุ่น ๕๓ รุ่นแรกของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพระแก้ว  ในขณะเรียน ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือห้องเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ 

                        เมื่อจบการศึกษาจากห้องเรียนวัดพระแก้วแล้ว ท่านมาช่วยงานวัดพระแก้วโดยตลอด เช่น ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ห้องเรียน ช่วยบรรยายถวายความรู้แก่พระนิสิตเรื่องคอมพิวเตอร์ และงานเลขานุการ

                      ด้วยผลงานต่าง ๆ ท่านจึงเป็นที่ไว้วางใจของพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ให้เป็นช่วยงานเลขานุการของพระเดชพระคุณ ตั้งแต่สมัยเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  แม้ชื่อ พระครูอุดมปัญญารัตน์ ก็เป็นชื่อที่ตั้งจากนามเดิมของพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร สมัยที่ดำรงสมณศักดิ์เป็น พระอุดมปัญญาภรณ์ ผสมกับ "รัตน์" ซึ่งเป็นนามบ่งบอกวัดพระแก้ว