วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเทพ ฯ เสด็จโรงเรียนวัดวิเชตร์มณี

เปิดอ่าน 1070 ครั้ง

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในการนี้ พระองค์มีกำหนดเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวิเชตร์มณี อ.แม่สาย ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามแนวพระราชดำริด้วย  ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น.

           นอกจากนั้น พระองค์มีกำหนดเสด็จเปิดหอพระไตรปิฏกเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน ในวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.