วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธรรมยาตรา เดินจาริกบุญจากวัดพระแก้ว ไปดอยตุง ปี ๒๕๕๕

เปิดอ่าน 1004 ครั้ง

                       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันธัมมัสสวนะ ก่อนให้พรแก่ผู้มาร่วมทำบุญ  พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว เจ้าคณะภาค ๖ และประธานอุปถัมภ์ห้องเรียนวัดพระแก้ว ได้ปรารภกิจกรรมจาริกบุญเดินไปไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุงของพระนิสิต นักศึกษา ห้องเรียนวัดพระแก้ว ว่า ควรนำตุงไปถวายพระธาตุด้วย ให้เดินถือตุงขนาดเล็ก และในปีนี้ พระเดชพระคุณ จะไปร่วมเดินด้วย โดยอาจจะเดินล่วงหน้าไปก่อน (ก่อนพิธีเปิด)

                          นอกจากนั้นแล้ว เพื่อสร้างมหากุศลยิ่งขึ้น ในปีหน้า คือปี ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีที่เมืองเชียงราย มีอายุครบ ๗๕๐ ปี เป็นปีที่จะเฉลิมฉลองเมืองเชียงราย ๗๕๐ ปี จะได้มี "ธรรมยาตรา เดินจาริกจากวัดพระแก้ว ไปไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ด้วย 

                        จึงประกาศให้พุทธศาสนิกชน ได้เตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อสร้างมหากุศลยิ่งใหญ่เฉลิมฉลอง ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย