วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รถรับส่งจากวัดพระแก้ว ไปวัดศาลาเชิงดอย

เปิดอ่าน 942 ครั้ง

                        เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชนที่จะไปร่วมเดินจาริกบุญไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ ห้องเรียนวัดพระแก้ว ได้จัดรถบัสจำนวน ๑ คัน และรถตู้ ๑ คัน รับผู้ร่วมกิจกรรมจากวัดพระแก้ว ไปส่งทึ่วัดศาลาเชิงดอย ในวันเสาร์ที ๒๙ มกรา รถออกจากวัดพระแก้ว เวลา ๐๗.๓๐ น. ท่านใดที่ประสงค์จะเดินทางไปโดยรถดังกล่าว กรุณามาล่วงหน้าก่อนรถออก


          รถจะส่งท่านที่วัดศาลาเชิงดอย และไม่ได้รับกลับ เพื่อให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมในยามค่ำที่วัดพระธาตุดอยตุง ส่วนขากลับในวันที่ ๓๐ จะได้แจ้งอีกครั้ง (ต้องดูจำนวนผู้เดินทาง)