วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๙ มกราคม ชมรมสวดมนต์วันเสาร์สวดมนต์ตามปกติ

เปิดอ่าน 933 ครั้ง

                                   ตามที่ มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว กำหนดนำพระนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปจาริกบุญไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยตุงในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ และจะมีสมาชิกชมรมสวดมนต์วันเสาร์วัดพระแก้ว ส่วนหนึ่งไปร่วมเดินจาริกบุญด้วยนั้น ในส่วนกิจกรรมที่วัดพระแก้ว ก็ยังคงมีการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ตามปกติทุกวันเสาร์ ณ ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว เวลา ๑๘.๓๐ น. ดังเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ มิเคยขาด
                                    จึงเจริญพรเพื่อทราบ