วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือรถขึ้นพระธาตุดอยตุงวันที่ 29 มกราคม เวลา 14.00-17.00

เปิดอ่าน 994 ครั้ง

               ด้วย มจร.ห้องเรียนวัดพระแก้ว กำหนดนำพระนิสิต นักศึกษา และสามเณร ร.ร.ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พร้อมประชาชนทั่วไป เดินจาริกบุญขึ้นไปกราบไหว้พระธาตุดอยตุง ในวันเสาร์ที 29 มกราคม 2554 เวลา 09.39 น. จากวัดศาลาเชิงดอย และจะร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ณ ลานพระธาตุดอยตุง ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

              ในการนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลงานจราจร ได้แนะนำว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินสัญจรระหว่างพระธาตุดอยตุง และวัดน้อยดอยตุง จึงใคร่ขอความร่วมมือรถรับส่งนักท่องเที่ยวขึ้นไปไหว้พระธาตุดอยตุง ให้ส่งนักท่องเที่ยวที่ลานหน้าวัดน้อยดอยตุง ในช่วงเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. และให้นักท่องเที่ยวขึ้นรถสีม่วงไปลานพระธาตุดอยตุงแทนรถที่นำนักท่องเที่ยวมา ทั้งนี้เพื่อจำกัดจำนวนรถที่ขึ้นไป เพราะทางขึ้นลงแคบ เกรงว่าจะเป็นอันตราย เนื่องจากอาจมีผู้เดินบนถนนจำนวนมาก    และรถที่มาจากต่างถิ่นอาจไม่ชำนาญทาง 

             โดยทางวัดได้จัดรถโดยสารสีม่วงไว้ 4 คัน เพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมเดินจาริกบุญ ขึ้นลงจากวัดน้อยดอยตุง ไปลานพระธาตุดอยตุง โดยผู้โดยสาร ไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 

              ทั้งนี้ ยกเว้นรถโดยสารสีม่วง ที่นักท่องเที่ยวได้ว่าจ้างจากที่จุดอื่นมา และท่านที่มาช่วงเวลาอื่น ซึ่งสามารถนำรถของท่านขึ้นลงได้ตามปกติ

             จึงประกาศให้ทราบ และขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้