วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม มจร.วัดพระแก้ว

เปิดอ่าน 1118 ครั้ง

                    โคงการขยายห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา วัดพระแก้ว อ.เมืองเชียงราย กำหนดนำพระนิสิตเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 8 - 17 มกราคม 2554 โดยพิธีเปิดจะมีขึ้นที่ลานพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงแสน ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 09.30 น. โดยมีกำหนดการคร่าว ๆ ดังนี้

           เวลา 08.00 น.  พระนิสิตลงทะเบียน บริเวณลานพระธาตุจอมกิตติ
           เวลา  09.30 น. พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย  
                                  ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                     พระครูสุธีสุตสุนทร ผอ.ห้องเรียน กล่าวถวายรายงาน
                                     พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธินายก ให้โอวาทและกล่าวเปิด
                                     พระเดชพระคุณ พระราชวิริยาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดพะเยา 
                                                             รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา ให้โอวาท
                                     พระครูศรีวรพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พะเยา ให้โอวาท
                                     พระนิสิตทำสามีจิกรรมพระมหาเถระ 
                                     ถวายสักการะพระครูวิกรมสมาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ
                                     จอมกิตติ
           เวลา 11.00 น.  รับบิณฑบาต และ ฉันภัตตาหารเพลร่วมกัน 
                                   โดยวัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นเจ้าภาพ
           เวลา  13.00 น. จาริกบุญมาวัดป่าสัก ในอุทยานประวัติศาสตร์เชียงแสน  
                                  สวดมนต์ปฏิบัติธรรมหน้าพระเจดีย์
                                  จากนั้น จาริกบุญมาวัดเจดีย์หลวง และวัดพระธาตุผาเงา ตามลำดับ

           เวลา 16.00 น. ถึงวัดพระธาตุผาเงา ปฏิบัติธรรม จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2554