วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ สวดมนต์วันที่1 ตามปกติ

เปิดอ่าน 1079 ครั้ง

          พระครูสุธีสุตสุนทร ประธานดำเนินการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ วัดพระแก้ว เจริญพรให้สมาชิกและพุทธศาสนิกชนทุกท่านทราบว่า ชมรมสวดมนต์วันเสาร์ กำหนดสวดมนต์ในวันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2554 เวลา 18.30 น.เป็นต้นไปตามปกติ แม้เมื่อคืนวันที 31 ธันวาคม 2553 สมาชิกได้มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ตาม   กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์ ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2547 และปฏิบัติสืบมา โดยไม่มีการหยุด

        ท่านที่พลาดการสวดมนต์ข้ามปี ก็สามารถมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมได้ ที่ศาลาการเปรียญวัดพระแก้ว ตั้งแต่เวลา 18.30 ถึง 20.00 น. ของทุกวันเสาร์