วัดพระแก้ว เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมสวดมนต์ข้ามปี

เปิดอ่าน 1708 ครั้ง

กิจกรรมสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2554 เมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึงวันปีใหม่  1 มกราคม 2554 ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว ปรากฏว่า มีพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จนเต็มพระอุโบสถ และเต้นท์ที่จัดไว้หน้าพระอุโบสถ

พิธีเริ่มต้นในเวลา 19.30 น. สิ้นสุดเวลา 01.00 น.  มีการสวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดธัมมจักกัปปวัฒนสูตร มงคลสูตร กรณียเมตตสูตร เป็นต้น จากนั้น มีการเดินเวียนเทียนปทักษิณ 9 รอบ สวดพระคาถามหาสันติงหลวง สวดนวัคคหายุสมธรรม และอิติปิโส จนข้ามปี

พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ได้ฝากคติธรรม ให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจที่เข้มแข็ง เอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาย่างกราย ที่สำคัญต้องชนะใจของตน ชนะตนเป็นดีที่สุด